• Utama
  • Bantuan Perkhidmatan

Daftar Akaun Baru


Ruang bertanda * mesti diisi.
Mesti isi sekurang-kurangya satu medan bertanda **.

Maklumat Akaun

ID Pengguna*
:
Kata Laluan*
:
Sahkan Kata Laluan*
:

Maklumat Peribadi

Nama Pengguna*
:
Jantina*
:
v
No. K.P. Baru**
:
No. K.P. Lama**
:
No. Pasport**
:
Bangsa*
:
v
Tarikh Lahir*
:
v
Warganegara*
:
v
Alamat Surat Menyurat *
:
Telefon (Rumah)**
:
v
-
Telefon (Bimbit)**
:
v
-
E-mel*
:
Poskod*
:
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Pelesenan MBSP di talian 04-5497685.

© 2021 - Sistem Pengurusan Maklumat Lesen